De hulpverlening

Aan welke verstrekkingen moet je denken als je het over Leergeld hebt. We vergoeden bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolkamp, een fiets om naar school te fietsen en een laptop om huiswerk op te maken.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Fiets (gebruikt)
 • Laptop
 • Ouderbijdrage
 • Schoolreisje of schoolkamp

Eventueel bijkomende schoolkosten.
Iedere aanvraag is maatwerk en zal per individu bekeken worden.

Basisonderwijs:

 • ouderbijdrage
 • schoolreisje of schoolkamp
 • eventueel bijkomende kosten
 • Verjaardag doos van Jarige Job

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs:

 • schoolgeld
 • schoolreis (tegemoetkoming)
 • ouderbijdrage
 • materiaalkosten (tegemoetkoming)
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een chromebook bij Raaylandcollege
 • Ondersteuning bij aanvragen voor het Studentenfonds van het MBO

Voor vrijetijdsbesteding zijn er diverse vormen van hulp:

 • fiets (gebruikt)
 • computer
 • buitenschoolse activiteiten
 • Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport
 • Aanvragen voor het Jeugdfonds Cultuur

Directe opleidingskosten worden niet vergoed, vanuit de gedachte dat die niet bijdragen aan het ontwikkelen van het vergroten van het netwerk van kinderen.
Een bijdrage voor sport verloopt niet via Leergeld Venray, maar via de gemeente

De hoogte van de hulp

De toekenningen zijn altijd giften. Er geldt een maximum van € 350,00 per kind per jaar. Uiteraard kan Leergeld niet meer uitgeven dan haar kas toelaat. Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening zoals de bijzondere bijstand, de tegemoetkoming studie-kosten, reductiedeling, schoolkostenregeling, technologiefonds e.d. Eerst recht, dan liefdadigheid. Zie ook het tabblad “regelingen in Venray”. Hulp is niet bedoeld voor sport of culturele activiteiten, zie daarvoor:
Jeugdcultuurfonds
Jeugdsportfonds