De hulpverlening

Aan welke verstrekkingen moet je denken als je het over Leergeld hebt. We vergoeden bijvoorbeeld een fiets om naar school te fietsen en een laptop om huiswerk op te maken. We zijn intermediair voor Jeugdfonds sport en cultuur en nationaal Fonds kinderhulp.

Basisonderwijs:

 • ouderbijdrage
 • schoolreisje of schoolkamp
 • eventueel bijkomende kosten
 • Verjaardag doos van Jarige Job
 • Fiets (gebruikt)
 • Laptop

Eventueel bijkomende schoolkosten.
Iedere aanvraag is maatwerk en zal per individu bekeken worden.

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs:

 • gym kleding
 • materiaalkosten (tegemoetkoming)
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een laptop bij Raaylandcollege
 • Ondersteuning bij aanvragen voor het Studentenfonds van het MBO

Voor vrijetijdsbesteding zijn er diverse vormen van hulp:

 • fiets (gebruikt)
 • computer
 • buitenschoolse activiteiten
 • Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport
 • Aanvragen voor het Jeugdfonds Cultuur

De hoogte van de hulp

De toekenningen zijn altijd giften. Er geldt een maximum van € 350,00 per kind per jaar. Uiteraard kan Leergeld niet meer uitgeven dan haar kas toelaat. Uitgangspunt bij iedere beslissing is dat mensen eerst gebruik moeten maken van het recht op een voorliggende voorziening zoals de bijzondere bijstand, de tegemoetkoming studie-kosten, schoolkostenregeling, technologiefonds e.d. Eerst recht, dan liefdadigheid. Zie ook het tabblad “regelingen in Venray”.