Home

Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!
Onze website is nog in ontwikkeling, momenteel bezoekt u onze tijdelijke website. Via deze tijdelijke website willen wij u toch al zo goed mogelijk informeren en helpen.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 120 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals kindervakantiewerk. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

We kunnen een (tweedehands) fiets of laptop regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen

Hoe kan men een kind aanmelden?

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Venray, dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, sociaal werkers, enz.
Dat kan schriftelijk, telefonisch of via website : leergeldvenray.nl. Leergeld Venray gaat ervan uit dat als derden een melding doen bij leergeld, de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
Bij de aanmelding worden basisgegevens gevraagd zoals: naam, adres, bereikbaarheid, enkele gegeven van de kinderen waarvoor hulp gevraagd wordt, een indicatie van de hulpvraag en een globale indicatie van het inkomen. Wij handelen volgens de richtlijnen van de AVG.