Inkomensnorm naar 140%

Verhoging van de inkomensnorm

Sinds 1 september 2019 heeft Stichting Leergeld Venray als proef tijdelijk de inkomensnorm verhoogt van 120 naar 140% van het bijstandsniveau. Stichting Leergeld hoopt daarmee meer gezinnen te bereiken. Gezinnen die bij de huidige normering net tussen wal en schip vallen. De verhoging geldt tot het einde van het jaar. Daarna wordt samen met de gemeente Venray bekeken of de regeling met een half jaar verlengd kan worden. Vervolgens vindt er een evaluatie plaats.

Missie
Leergeld Venray heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Venray biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. De lange termijn ambitie van Leergeld Venray is dat alle kinderen kunnen meedoen. Het motto van Leergeld Venray is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Berekening en voorwaarden
Via onderstaand schema kunt u kijken of u in aanmerking komt voor steun vanuit Stichting Leergeld. Uw maandinkomen moet gelijk of lager zijn dan de hieronder genoemde bedragen.
Bij twijfel adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Norm, maximaal 140% van het sociaal minimum
Gezin: € 1.398,43 x 140% = € 1.957,80 netto per maand (excl. vak. geld)
Alleenstaande ouder: € 978,90 x 140% = € 1.370,46 netto per maand (excl. vak. geld)
Vermogensgrens: € 12.040,00

Voorwaarden:

  1. Aanvrager is inwoner van gemeente Venray.
  2. Kinderen van 4 tot 18 jaar.
  3. Stichting Leergeld geeft geen vergoedingen achteraf.
  4. Er wordt maximaal € 350,- per kind per jaar vergoed.
  5. Financiële bijdrage(n) worden rechtstreeks via factuur betaald aan de school of leverancier.
  6. Bovengenoemde voorwaarden kunnen nimmer leiden tot een afdwingbaar recht.
  7. Aanvragers hebben geen recht op automatische verlenging van de toegekende hulp.
  8. Maatwerk wordt altijd door de coördinator ter beslissing voorgelegd aan het bestuur.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor ondersteuning van Leergeld Venray? Neem dan contact op en doe een aanvraag.