Regelingen Venray

Meedoen budget

In gemeente Venray bestaat er een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds. Verder kent de Gemeente Venray ook het zogenaamde “meedoen budget”.
Voor informatie over regelingen van Gemeente Venray zoals het “meedoen budget” kunt u terecht op de website van Gemeente Venray

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Stichting Leergeld Venray verzorgt de aanvragen voor Jeugdfonds Sport & Cultuur. Er hoeft dan niet opnieuw een inkomenstoets gedaan te worden.

Stichting Leergeld Venray werkt verder samen met

Speelgoedbank Venray

Speelgoedbank Venray verzamelt overtollig en goed speelgoed en stelt dit beschikbaar aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die voldoen aan de leergeld norm. Kinderen kunnen alleen terecht bij Speelgoedbank Venray na verwijzing van professionals, dit zijn o.a. de intermediairs van Leergeld Venray.

Kledingbank Limburg

Kledingbank Limburg verstrekt kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan gezinnen waarvan de ouders voldoen aan de leergeld norm. Gezinnen kunnen alleen terecht bij de kledingbank na verwijzing van professionals, dit zijn o.a. de intermediairs van Stichting Leergeld Venray.

Stichting Jarige Job

Jarige Job trakteert kinderen waarvan de ouders voldoen aan de leergeld norm op een verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een complete verjaardag box aan de ouders zodat zij van de verjaardag van hun kind een echte feestdag kunnen maken.  In de verjaardag box zit alles wat nodig is voor een verjaardag. Lekkers voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers en cadeautjes.

PLIV (Platform Lage inkomens Venray)

Verstrekt informatie, advies en ondersteuning (invullen van formulieren, belastingzaken, kwijtschelding ed) aan inwoners die behoren tot de groep minima in de gemeente.

www.pliv.nl, tel 0478 581 332

Nationaal fonds kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Zij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen! Stichting Leergeld werkt nauw samen met NFK.

Armoedefonds

Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland. Ook bij u om de hoek. Zij geloven in de kracht van lokale organisaties. Organisaties die persoonlijk contact hebben met de mensen die in armoede leven. Lokale organisaties kunnen de best passende hulp verlenen aan kinderen en chronisch zieken, gezinnen en ouderen met financiële problemen. Stichting Leergeld Venray doet regelmatig een beroep op het Armoedefonds.

De intermediairs die bij u thuis komen zullen dit met u bespreken en toelichten hoe het verder in zijn werk gaat.

Handige links

Gemeente Venray www.venray.nl
Leergeld Nederland www.leergeld.nl
Speelgoedbank Venray www.speelgoedbankvenray.nl
Provincie Limburg www.limburg.nl
Loket Wet Schuldsanering natuurlijke personen https://www.bureauwsnp.nl
Kledingbank Limburg http://www.kledingbank-limburg.nl
Kledingbank Venlo ahdvenlo.nl
Kringloopwinkel De Pilaar www.kringloopdepilaar.nl
Voedselbank Limburg-Noord http://www.voedselbanklimburg-noord.nl