Veel gestelde vragen

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?

Dat bekijkt de medewerker die bij u langskomt. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om uw kind te helpen. De situatie wordt echt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn en ingeschreven staan bij de gemeente Venray.

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als die langskomt?

De medewerker gaat na of u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De medewerker zal u daarom vragen de financiële administratie te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Krijg ik geld van Leergeld?

Nee. Leergeld treft regelingen voor uw kind met winkels en school. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de winkel of school.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets, die krijgt uw kind niet van Leergeld, maar van u!